OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBJEDNÁVKA

Pro závaznou objednávku prosím využívejte emailovou adresu: info@bigtile.cz. Po zaslání objednávky vám obratem odešleme její potvrzení a zálohovou fakturu na 30%-50%. Zálohová faktura je zasíláná vždy elektronicky na emailovou adresu kupujícího, má splatnost 5-7 dní a její úhradou odběratel potvrzuje, že objednáva zboží od společnosti Bigtile s.r.o. a souhlasí s obchodními podmínkami společnosti Bigtile s.r.o. Pokud odběratel odstoupí od této objednávky nebo v případě změny dodacích údajů nebo nemožnosti předat zboží vinou odběratele, bude tato záloha použita na krytí našich s tím spojených nákladů (doprava, uskladnění, administrativní náklady a pod.)

DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je do 4 týdnů ode dne zaslání závazné objednávky, v případě, že je materiál skladem. Vyhrazujeme si právo změnit termín dodání o 1-2 pracovní dny v případě námi neovlivnitelného zpoždění dopravy, kterou zajišťujeme prostřednictvím smluvního dopravce.

DOPRAVA A PLATBA

Zboží může být předáno až po úhradě faktury v plné výši. Od 70m2 je v ceně zahrnutá doprava po celé ČR, pokud se celá zásilka bude přepravovat najednou. Do 70 m2 je dlažba k vyzvednutí v skladě dodavatele v Praze, nebo je doprava hrazená kupujícím. Složení materiálu z nákladního auta nejsme schopni zajistit a proto není předmětem žádné cenové nabídky. 

ROZBALENÍ PALET

Palety se zbožím doporučujeme rozbalovat tak, že před odstraněním ochranné folie a vázacích pásků na paletě anepřetržitě až do vybalení poslední krabice drží dlažbu na paletě ve všech 4 na sobě komých směrech 2 lidé stojícíproti sobě z obou stran palety. Zejména krabice dlažbou 60x60cm mají tendenci po odpáskování z palety spadnout.

PODMÍNKY REKLAMACE

Při dodání a převzetí zboží prosíme zkontrolovat všechny krabice IHNED - zda jste obdrželi zboží správného typu,rozměru, barvy a výrobní šarže (č. šarže jsou poslední 3 pozice v 2-rádkovém kódu na balení) a zda nedošlo ke zjevnému poškození zboží při jeho přepravě nebo jestli zboží neobsahuje zjevné vady. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou,emailem i osobně nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí materiálu. Na pozdější reklamace tohoto druhu nemůže být brán zřetel. Reklamace tohoto druhu se řeší výměnou oproti vratce zboží v původních nerozbalených krabicích,a to v Praze v místě určeném dodavatelem.PO OTEVŘENÍ KRABIC avšak PŘED VLASTNÍ INSTALACÍ prosíme zkontrolovat, zda zboží nemá zjevné vady (např. odchylky v barvě, geometrických parametrech apod.). Reklamace tohoto druhu se řeší výměnou oproti vratce nepoužitého zboží bez jakýkoliv stop stavební chemie v původních krabicích, a to v Praze v místě určeném dodavatelem. Reklamaci je možné uplatnit poštou, emailem i osobně nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí materiálu. Na pozdější reklamace tohoto druhu nemůže být brán zřetel.

PODMÍNKY INSTALACE

Pro instalaci dlažby BIGTILE je nutné používat výhradně flexibilní lepidlo a flexibilní spárovací hmotu se zvýšenými hodnotami odolnosti proti deformacím (ozn. S1 a S2), obojí určené pro instalaci velkoformátové rektifikované keramické slinuté dlažby. Při instalaci je nutné dodržovat podmínky výrobce použitého lepidla a spárovací hmoty. Zejména je nutné dlažbu instalovat na rovný, dostatečně vyschlý povrch upravený vhodným základovým nátěrem (penetrací), s dostatečnými spárami včetně dilatačních. Pro instalaci dlažby BIGTILE doporučujeme stavební chemii výrobce MAPEI.


Bigtile s.r.o.

Registrace v OR u MS Praha, oddíl C, vložka 37972

Radimova 2342/36

169 00  Praha 6